privacy

Studio Popcorn draagt zorg voor de privacy van de klant en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke privacyregelgeving.

Doordat de klant de website gebruikt en/of zijn persoonsgegevens meedeelt bij inschrijving, boeking of reservatie en de checkbox met vermelding “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” aanvinkt, gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Studio Popcorn deze gegevens verzamelt en verwerkt zoals hierna beschreven.

Studio Popcorn gebruikt enkel die gegevens welke nodig zijn om een zo goed mogelijke dienst te verlenen. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: informatie verstrekken.

Studio Popcorn is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. Daarnaast registreert Studio Popcorn bij het bezoek door de klant aan de website het IP-adres, de browser en het besturingssysteem, de externe website die de klant heeft doorverwezen naar de website, de door de klant bezochte pagina’s op de website en de datum en tijd van elke door de klant bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld door statistische doeleinden en voor verbetering van de website. Studio Popcorn gebruikt de door de klant via de website meegedeelde gegevens enkel om resepctievelijk de gevraagde informatie te leveren en de inschrijving, boeking of reservatie uit te voeren.

Nadat de klant een inschrijving, boeking of reservatie heeft geplaatst, kan Studio Popcorn – voor zover de klant dit uitdrukkelijk heeft aanvaard – het e-mailadres en/of postadres van de klant ook gebruiken om hem commerciële informatie toe te sturen over haar diensten of evenementen. Indien de klant geen post, e-mails of informatie over haar diensten of evenementen wenst te ontvangen, kan de klant zich op elk moment uitschrijven door Studio Popcorn een e-mail te sturen.

Toegang tot de verzamelde gegevens is strikt voorbehouden voor de medewerkers binnen de organisatie en dit slechts met betrekking tot de gegevens die nodig zijn voor het volbrengen van hun taak.

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de partners van Studio Popcorn (verhuurder accommodatie, verzekeraar). Daarnaast heeft Studio Popcorn het recht om de persoonsgegevens van de klant over te maken aan bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek. De klant heeft het recht om Studio Popcorn kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens Studio Popcorn beschikt en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren. De klant kan dit recht uitoefenen door Studio Popcorn te contacteren via de contactgegevens vermeld in artikel 2 van de algemene voorwaarden, op voorwaarde dat de klant zich afdoende identificeert. Daarnaast beschikt de klant ook over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

Studio Popcorn maakt tijdens de evenementen foto’s en/of videomateriaal van de activiteiten en/of de deelnemers. Door het aanvinken van de checkbox met vermelding “Ik ga akoord met de algemene voorwaarden” gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van dit beeldmateriaal voor de website, social media kanalen, brochures en andere publicitaire doeleinden. De klant beschikt over het recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het vermeld gebruik van beeldmateriaal en kan hiervoor Studio Popcorn contacteren via de contactgegevens vermeld in artikel 2 van de algemene voorwaarden. Dit dient te gebeuren ten laatste voor aanvang van het evenement door middel van een e-mail.

Studio Popcorn | website door Concept Code
Algemene voorwaarden | Cookies | Privacy